COACING

COACHING COLLEGIALE CONSULTATIE

We coachen en begeleiden individuele personen en groepen op de verschillende thema's binnen het sociale domein. MR en ouderraden, directeuren, locatieleiders, bestuurder en/of raden van toezicht.

Een belangrijk uitgangspunt zijn de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Je rol nemen en rolvast zijn in de dagelijkse omgang met elkaar vanuit een professionele grondhouding.