BEGELEIDING

OP DIVERSE TERREINEN...

Wij begeleiden veranderingsprocessen, visie ontwikkelingstrajecten, fusieprocessen... Een organisatie heeft soms die buitenstaande nodig om de scherpte in het proces te houden. Onze specifieke expertise ligt op het vlak van het leggen van verbinding tussen verschillenden organisaties die samen een nieuw product binnen het sociale domein willen realiseren. De vorming van kindcentra, het bij elkaar brengen van MR en OR, de koppeling naar welzijn en bijvoorbeeld het mee opzetten van een context analyse en conceptontwikkeling.