ADVISERING

OVER EEN TE VOLGEN KOERS

Advisering is een breed begrip. Wij kunnen samen met u als maatschappelijk ondernemer een exploitatiebegroting opstellen maar ook adviseren met betrekking tot een te volgen koers of een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Advisering en begeleiding ligt als werksoort dicht bij elkaar. Het gaat daarbij in eerste instantie om vertrouwen en het kunnen leveren van de gevraagde toegevoegde waarde. Wij komen graag met u in eerste instantie vrijblijvend met u in gesprek.